Εταιρεία

«Η Εταιρία ATEX Engineering μαζί με την DELTATECH ΕΠΕ δημιούργησαν μία νέα και δυναμική ανώνυμη εταιρία την DeltaTech Industrial Engineering (www.deltatech.gr), η οποία εκτός από τους τομείς που κάλυπτε η ATEX Engineering, επιπλέον δραστηριοποιείται στους τομείς του βιομηχανικού αυτοματισμού, στο σχεδιασμό και κατασκευή πινάκων ηλεκτροκίνησης και αυτοματισμού, καθώς και στο σχεδιασμό και κατασκευή μηχανολογικών συστημάτων.

Η εταιρία ΑΤΕΧengineering εξειδικεύεται στην εκτέλεση βιομηχανικών έργων στους εξής δύο τομείς:

• Ηλεκτρομηχανολογικά βιομηχανικά έργα για πρόληψη και προστασία από εκρήξεις (περιβάλλον ΑΤΕΧ)

• Ασφάλεια Μηχανημάτων

Στόχος της είναι να προσφέρει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων για Πρόληψη και Προστασία από Εκρήξεις καθώς και των απαιτήσεων που αφορούν στην Ασφάλεια Μηχανημάτων.

Ιδρύθηκε από μηχανικούς με πολυετή κατασκευαστική και μελετητική εμπειρία στη βιομηχανία. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στον βιομηχανικό αυτοματισμό, τη βιομηχανική ασφάλεια και στην ασφάλεια μηχανημάτων. Επιπλέον, διαθέτει ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση στην τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός εκρήξιμων ατμοσφαιρών.

Η ΑΤΕΧengineering αναλαμβάνει το σύνολο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις οποίες επιβάλλεται η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων που διέπουν την προστασία από εκρήξεις και την ασφάλεια μηχανημάτων, καλύπτοντας υπεύθυνα τις απαιτήσεις της παρακάτω νομοθεσίας:

Κ.Υ.Α. Β17081/2964/1996 (οδηγία ΑΤΕΧ 94/9/ΕΚ)

Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 99/92/ΕΚ)

Π.Δ. 57/2010 (οδηγία Ασφάλειας Μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ)